Jazdecký areál Brezany

Jazdecké centrum


Kontakty

  • Adresa: Jabloňová 850/77, 010 04 Brezany
  • Telefón: 0905 853 370
  • Email: vnukova@jabrezany.sk
  • Webstránka: www.jabrezany.sk/

Zoznam možných aktivít


Zoznam služieb

Ubytovanie
Jazdecké kurzy
Ustajnenie koní
Jazdecké súťaže
Jazdecký klub

Kalendár aktivít Jazdecký areál Brezany