Aqua fitness bike

Aqua fitness bike

Aqua fitness bike je druh športovej pohybovej aktivity vo vode.

Podstatou je, že pod vodnou hladinou sú umiestnené špeciálne bicykle, na ktorých cvičiaci šliapu do pedálov vo vode.


Aqua fitness bike - kalendár aktivít


Športoviská kde sa hrá Aqua fitness bike