Baseball

Baseball

Baseball je tímový šport odohrávajúci sa na baseballovom ihrisku.

Počet hráčov: dva tímy, v ktorých je po 9 hráčov

Hracia plocha: baseballove ihrisko rozdelené na vnútorné a vonkajšie pole

Hracie pomôcky: baseballova pálka, baseballova loptička, rukavice

Dĺžka hry: hra sa hrá na 9 zmien


Baseball - kalendár aktivít


Športoviská kde sa hrá Baseball

Fighting Flies, Bratislava

Bratislava
Multifunkčné športovisko
Futbal Bedminton Baseball Florbal Nohejbal