Plážová hádzaná

Plážová hádzaná

Plážová hádzaná je športová pohybová aktivita, odohrávajúca sa na pieskovom ihrisku, na ktorom sú dve hádzanárske  bránky.

Hádzaná sa môže hrať v ponožkách alebo na boso. Pravidlá sú o niečo rozdielne ako pri klasickej hádzanej.


Plážová hádzaná - kalendár aktivít


Športoviská kde sa hrá Plážová hádzaná