Športy

Tanec

Tanec je športová pohybová aktivita. Väčšinou...

Tanečná

Tanečná je pohybová aktivita pre deti. Deti...

Techniky Muay thai

Techniky Muay thai zaraďujeme medzi umenie...

Tenis

Tenis je raketová hra pre 2 alebo 4 hráčov, v...

Thajský box

Thajský box je druh bojového umenia. Pri...

Total body work cvičenie

Total body work je posilňovacie cvičenie,...

Trekking a nordic walking

Trekking v poslednej dobe stúpa na...

Triatlon

Triatlon je individuálny šport, v ktorom sú...

TRX

TRX je športová efektívna aktivita, pri ktorej...

Turistika

Turistika je druh športovej/pohybovej...

Tvárová gymnastika

Tvárová gymnastika sa chápe ako aktivita...

Verejné korčuľovanie

Verejné korčuľovanie spadá do skupiny zimých...

Vodáctvo, veslovanie

Pod kategóriu vodáctvo spadajú vodné druhy...

Vodné bicyklovanie

Vodné bicyklovanie je športová aktivita,...

Vodné lyžovanie

Vodné lyžovanie je adrenalínový šport, ktorý...

Vodné pólo

Vodné pólo je loptová hra, ktorá sa odohráva v...

Vodné športy

Vodné športy tvoria kategóriu športov,...

Vodný futbal

Vodný futbal je zábavná vodná atrakcia. Ide...

Volejbal

Volejbal je loptová, kolektívna hra...

Vzdušný hokej

Vzdušný hokej je dynamická zábavná...

Wakeboarding

Wakeboarding je druh vodného športu, ktorý má...

Wakeskating

Wakeskating je druh vodného adrenalínového...

Walking program

Walking program je druh skupinového cvičenia,...

Wallyball

Wallyball je druh športu, ktorý je výsledkom...